судски тумач за енглески језик

Преко

300

сталних

клијента

преводилац за руски

Одмах

на располагању

224

професионалних

преводиоца

судски тумач за енглески

Приступачне

цене већ од

600

динара

судски тумач за енглески језик

Код нас

су Ваши

преводи

сигурни

судски тумач за енглески београд

Преводимо

за вас већ

10

година

Позовите нас:
+ ‎381 (65) 551 34 34

Често постављана питања

1. Зашто ми је потребна овера судског тумача?

Како бисмо вам дали најпотпунији одговор на ово питање, наводимо цитат са сајта Министарства спољних послова:

„КАДА СЕ ВРШИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ПРЕВОДА

Да би јавна исправа једне државе могла бити употребљена у другој држави, у којој се користи језик, различит од језика на ком је исправа издата, потребно је да буде преведена на језик државе у којој ће бити употребљена. Превод може бити сачињен у држави из које потиче исправа, или у држави у којој ће бити употребљена. Превод исправе је пратећа исправа и важи само уз изворну исправу.

Уколико је превод сачињен у држави из које потиче исправа, треба да буде легализован на исти начин као и изворна исправа.
На изворној исправи, оверава се потпис овлашћеног лица и отисак печата, или жиг органа, који је издао исправу, а на преводу, потпис овлашћеног преводиоца и отисак печата, уколико га користи.

Легализацијом превода саопштава се иностраним органима да је преводилац једне државе, законом те државе, званично овлашћен за сачињавање превода на одређени језик (регистровани судски тумач, овлашћена агенција, преводилачки биро и сл.)“

2. Да ли је потребно да дођем лично?

Када је у питању превођење текста које захтева оверу судског тумача, неопходно је да нам доставите оригинал текста или оверену копију на увид, како бисмо могли да потврдимо да је текст превода истоветан тексту оригинала.

3. Да ли ће неко други имати приступ мојим подацима?

Сва документа чије превођење захтева оверу судског тумача имају правну снагу и сматрају се поверљивим подацима, тако да трећа лица немају приступ вашим подацима, а наши преводиоци и судски тумачи су обавезни да чувају поверљивост података. Оригинале докумената вам враћамо одмах након обављеног увида и њихов садржај не складиштимо ни у једном облику.

4. Шта је увезивање докумената?

Када је у питању превођење са овером судског тумача, често ће се од вас тражити да доставите превод који је увезан са оригиналом или овереном копијом оригинала. Понекад увезивање није потребно, већ се оригинал и превод предају одвојено, међутим, у случајевима када је потребно, то изгледа овако – превод са печатом и потписом преводиоца, оригинални текст и празан бели папир се увезују тробојним концем, јемствеником, а на полеђини, на месту где је јемственик везан, ставља се печат судског тумача.

Клијенти и сарадници

China Road and Bridge Corporation
Huawei
Imlek
Ministarstvo poljoprivrede Srbije
United Nations
UNDP