Pozovite nas: + 381 (65) 830 23 45; + 381 (64) 675 15 43; office@multiprevodi.com
105JEZIKA

Preko 100 svetskih jezika

224PREVODIOCA

Preko 200 profesionalaca

343KLIJENATA

Preko 300 stalnih klijenata

99.9% PRECIZNOST

Bez mašinskog prevođenja

UKAZANO POVERENJE OD STRANE PREKO 300 KOMPANIJA, ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA


TRAŽNJA I JEZIČKA ZASTUPLJENOST


95%

srpski

85%

engleski

75%

ruski

45%

italijanski

60%

albanski

20%

španski

NAŠE PREVODILAČKE USLUGE

Prevodilačka agencija Multiprevodi može ponuditi sledeće prevodilačke usluge:

PISMENI PREVODI

U saradnji sa kolegama na tržištu, u mogućnosti smo da ponudimo prevodilačke usluge sa sledećih jezika: engleski, nemački, ruski, francuski, grčki, norveški, italijanski, mađarski, makedonski, slovenački, češki, turski, španski… Budite slobodni da nam pošaljete materijal koji želite da se prevede, u najkraćem roku ćete dobiti našu procenu roka i cene.

USMENI PREVODI

Usmeni prevodi obuhvataju konsekutivno i simultano prevođenje, kao i izlazak sudskog prevodioca/tumačenje na sudu. Konsekutivno prevođenje je prevođenje kod koga govornik pravi pauze neophodne da bi prevodilac tekst složio u smisaonu celinu. Simultano prevođenje je najnapornija i najzahtevnija vrsta prevođenja. To je posebna vrsta usmenog prevođenja gde prevodilac prevodi istovremeno sa izlaganjem govornika.

PREVODI SA OVEROM

Dokumenta koja izdaju državni organi, kod nas ili inostranstvu, potrebno je prevesti i overiti tako da i taj prevod predstavlja zvaničan dokument. Obično su to diplome, svedočanstva, uverenja, rešenja i sl. To su vrste dokumenta koje prevode sudski tumačiOvi prevodi, osim samog teksta sadrže i pečat sudskog tumača, kao i klauzulu na kraju prevoda u kojoj se navodi koji tumač je obavio prevod, kao i broj rešenja o postavljenju za sudskog tumača. Osim pismenih prevoda, naše sudske tumače možete angažovati i prilikom usmenih prevoda.

Pismeni prevod

0.12*

  • Profesionalno
  • Precizno
  • Brzo

Usmeni prevod

50*

  • Stručno
  • Precizno
  • Pouzdano

Prevodi sa overom

0.2*

  • Ovlašćeni tumači
  • Precizno
  • Brzo

Grane industrije


Medicina

Nudimo usluge prevođenja medicinske dokumentacije, nalaza, kartona, i slično.

Pravo

Kod nas možete dobiti prevod pravnih dokumenata, kako sa stranog jezika, tako i na strani jezik.

Marketing

Prevod reklamnih materijala, lokalizacija reklamnih kampanja, pomoć pri odabiru imena brenda za srpsko tržište… jesu samo neke od usluga koje pružamo.

Tehnika

Naši tehnički prevodioci poseduju višegodišnje iskustvo u prevođenju tehničkih uputstava, priručnika i patenata.


Književnost

Neki od naših prevodilaca iza sebe imaju brojne objavljene prevode knjiga stranih autora.

Građevinarstvo

Saradnja sa domaćim i stranim građevinskim firmama koju smo do sada imali bila je odlična i na obostrano zadovoljstvo.

Poljoprivreda

U poljoprivrednom sektoru imamo višegodišnje iskustvo. Prevodi sertifikata o poreklu voća, povrća i mesa, prevodi stranih carinskih propisa stranih zajednica… Samo su neki od dokumenata koje su naši prevodioci do sada prevodili.

Informatika

Prevod tekstova iz oblasti informacionih tehnologija je jedan od najbržih prevoda koje možete dobiti u našoj prevodilačkoj agenciji.