sudski tumac za engleski jezik

Preko

300

stalnih

klijenta

prevodilac za ruski

Odmah

na raspolaganju

224

profesionalnih

prevodioca

sudski tumac za engleski

Pristupačne

cene već od

600

dinara

sudski tumac za engleski jezik

Kod nas

su Vaši

prevodi

sigurni

sudski tumac za engleski beograd

Prevodimo

za vas već

10

godina

Pozovite nas:
+ ‎381 (65) 551 34 34

Šišotaž - Prevođenje šapatom

Stručni naziv za prevođenje šapatom je šišotaž, na francuskom chuchotage. Šišotaž spada u usmeno prevođenje i spaja neke osobine konsekutivnog i simultanog prevođenja, ali se zapravo smatra težim i od jednog i od drugog i nosi sa sobom neke specifičnosti o kojima vredi ponešto reći.

Za razliku od simultanog prevođenja gde prevodilac sedi u kabini i izolovan je od učesnika u komunikaciji, kod prevođenja šapatom ne postoji ta barijera između govornika, prevodioca i slušaoca. U kabini prevodilac je nasamo sa sadržajem koji prima preko slušalica, prevodi i izgovara prevod u mikrofon bez ikakve pauze, sve vreme predviđajući šta će uslediti i odgonetajući smisao izrečenog u opštem kontekstu. Slušalice u kabini omogućavaju prevodiocu da se u potpunosti skoncentriše na prevođenje i isključi se iz svega što bi moglo da ga ometa. S druge strane, kod šišotaža prevodilac mora da svesno isključi sve ometajuće faktore iz okoline, buku, komešanje, žamor, da svu pažnju usmeri na govornika, kao da je njegov glas jedino što čuje, a nije.

Fizičko prisustvo prevodioca u razgovoru čini ovu vrstu prevođenja sličnom konsekutivnom prevođenju. Međutim, za razliku od konsekutivnog prevođenja gde govornik pravi pauze u govoru i omogućava prevodiocu da izgovori svoj prevod, ovde te pauze nema. A nema ni prevodilačkih beleški koje rasterećuju memoriju prevodioca i bar deo izrečenog sadržaja čuvaju na papiru. Razlog tome je ušteda vremena, ali i priroda same situacije u kojoj se pribegava prevođenju šapatom.

Prevođenje šapatom se obično koristi u razgovorima sa malim brojem učesnika, kada prisutni govore različitim jezicima pa svako ima svog prevodioca, ili samo jedan od učesnika ne govori dati jezik pa mu prevod šapuće prevodilac koji uz njega stoji. Često se koristi u zvaničnim situacijama, kao što su sklapanje braka sa stranim državljaninom, sudski procesi ili notarske overe. U tim situacijama korišćenje tehničke opreme za simultano prevođenje jednostavno nije isplativo, i zato se pribegava ovom za prevodioca izuzetno napornom vidu prevođenja.  

Klijenti i saradnici

China Road and Bridge Corporation
Huawei
Imlek
Ministarstvo poljoprivrede Srbije
United Nations
UNDP