судски тумач за енглески језик

Преко

300

сталних

клијента

преводилац за руски

Одмах

на располагању

224

професионалних

преводиоца

судски тумач за енглески

Приступачне

цене већ од

600

динара

судски тумач за енглески језик

Код нас

су Ваши

преводи

сигурни

судски тумач за енглески београд

Преводимо

за вас већ

10

година

Позовите нас:
+ ‎381 (65) 551 34 34

Судски тумач за енглески језик

С обзирон на велике миграције у данашње време, на велику потребу за превођењем на енглески као на, можемо то слободно рећи, глобални језик, на који се још увек преводи много више него на неке много мање заступљене „мале језике“, велики је обим послова превода судског тумача за енглески језик који се уради у нашој агенцији Мултипреводи. Зато можемо и рећи да имамо проверене стручњаке са великим искуством.

Наши преводиоци ће вам брзо, ефикасно и квалитетно урадити преводе и оверити их, чак и у току дана, ако се ради о преводу кратких докумената, као што су пасоши, пуномоћја, овлашћења и сл. Пошаљите нам путем електронске поште скениране документе, да приступимо превођењу одмах, без губљења времена. Када дођете по одштампани и оверени документ, понесите оригинал ради последење провере. Добићете увезани превод и скенирани документ, оба са печатом и потписом судског тумача за енглески језик. Печатом и потписом судски тумач / преводилац гарантује да превод одговара оригиналу и да ниједан податак из оригинала није промењен.

Физичким лицима је најчешће потребан превод разних личних докумената, пасоша или визе, сведочанстава о завршеном школовању, диплома и сл. Преводимо и ЦВ, мотивациона писма, пропратна писма при аплицирању за школовање или послове у иностранству, препоруке, изводе из свих матичних књига, овлашћења, пуномоћја, разна судска документа – одлуке, решења, пресуде и мноштво других докумената за које је потребна овера.

Правним лицима обично је потребан превод извода из АПР или других административних институција, оснивачких докумената, правилника и статута, финансијске документације, попут извода стања, биланса стања, књиговодствених извештаја и сл. Често је потребан и превод тендерске документације. Сви ови документи се оверавају на начин који је прописала установа за коју се преводи, уз максимално очувану форму коју има оригинал.

Рад судског тумача / преводиоца за енглески језик подразумева и превод на терену, који што значи  и усмено и писмено превођење. Типична и веома честа су превођења код нотара – приликом куповине-продаје објеката непокретности и сличних послова, затим у банкама, приликом разних врста банкарских трансакција. Један од честих послова судског преводиоца/тумача је превод на венчањима, када је један од младенаца странац, који је као језик за споразумевање навео енглески. Преводилац/тумач ће усменим преводом пратити целу церемонију склапања брака, писмено ће превести сва потребна документа, као у припреми вдогађаја, тако и после њега и оверити својим потписом и печатом.

Наши судски преводиоци/тумачи за енглески језик омогућиће вам брзо и квалитетно споразумевање, тачан и уредан превод са енглеског језика на српски и обрнуто и оверу докумената на одговарајући начин.

Ако сте спречени да дођете, ако нисте у Београду или из било ког разлога нисте у стању да преузмете документ, послаћемо вам га експрес поштом, данас за данас или данас за сутра. За износе преко 5 000,00 РСД, слање курирском службом је бесплатно; уколико је реч о мањем преводу, слање данас за данас је по цени од 250 РСД, а данас за сутра – 180 РСД.


Такође нудимо

Други jезици

Уколико су Вам потребни преводи за било који страни језик у било ком смеру, ту смо за Вас.

Клијенти и сарадници

China Road and Bridge Corporation
Huawei
Imlek
Ministarstvo poljoprivrede Srbije
United Nations
UNDP