sudski tumac za engleski jezik

Preko

300

stalnih

klijenta

prevodilac za ruski

Odmah

na raspolaganju

224

profesionalnih

prevodioca

sudski tumac za engleski

Pristupačne

cene već od

600

dinara

sudski tumac za engleski jezik

Kod nas

su Vaši

prevodi

sigurni

sudski tumac za engleski beograd

Prevodimo

za vas već

10

godina

Pozovite nas:
+ ‎381 (65) 551 34 34

Sudski tumač za engleski jezik

S obziron na velike migracije u današnje vreme, na veliku potrebu za prevođenjem na engleski kao na, možemo to slobodno reći, globalni jezik, na koji se još uvek prevodi mnogo više nego na neke mnogo manje zastupljene „male jezike“, veliki je obim poslova prevoda sudskog tumača za engleski jezik koji se uradi u našoj agenciji Multiprevodi. Zato možemo i reći da imamo proverene stručnjake sa velikim iskustvom.

Naši prevodioci će vam brzo, efikasno i kvalitetno uraditi prevode i overiti ih, čak i u toku dana, ako se radi o prevodu kratkih dokumenata, kao što su pasoši, punomoćja, ovlašćenja i sl. Pošaljite nam putem elektronske pošte skenirane dokumente, da pristupimo prevođenju odmah, bez gubljenja vremena. Kada dođete po odštampani i overeni dokument, ponesite original radi posledenje provere. Dobićete uvezani prevod i skenirani dokument, oba sa pečatom i potpisom sudskog tumača za engleski jezik. Pečatom i potpisom sudski tumač / prevodilac garantuje da prevod odgovara originalu i da nijedan podatak iz originala nije promenjen.

Fizičkim licima je najčešće potreban prevod raznih ličnih dokumenata, pasoša ili vize, svedočanstava o završenom školovanju, diploma i sl. Prevodimo i CV, motivaciona pisma, propratna pisma pri apliciranju za školovanje ili poslove u inostranstvu, preporuke, izvode iz svih matičnih knjiga, ovlašćenja, punomoćja, razna sudska dokumenta – odluke, rešenja, presude i mnoštvo drugih dokumenata za koje je potrebna overa.

Pravnim licima obično je potreban prevod izvoda iz APR ili drugih administrativnih institucija, osnivačkih dokumenata, pravilnika i statuta, finansijske dokumentacije, poput izvoda stanja, bilansa stanja, knjigovodstvenih izveštaja i sl. Često je potreban i prevod tenderske dokumentacije. Svi ovi dokumenti se overavaju na način koji je propisala ustanova za koju se prevodi, uz maksimalno očuvanu formu koju ima original.

Rad sudskog tumača / prevodioca za engleski jezik podrazumeva i prevod na terenu, koji što znači  i usmeno i pismeno prevođenje. Tipična i veoma česta su prevođenja kod notara – prilikom kupovine-prodaje objekata nepokretnosti i sličnih poslova, zatim u bankama, prilikom raznih vrsta bankarskih transakcija. Jedan od čestih poslova sudskog prevodioca/tumača je prevod na venčanjima, kada je jedan od mladenaca stranac, koji je kao jezik za sporazumevanje naveo engleski. Prevodilac/tumač će usmenim prevodom pratiti celu ceremoniju sklapanja braka, pismeno će prevesti sva potrebna dokumenta, kao u pripremi vdogađaja, tako i posle njega i overiti svojim potpisom i pečatom.

Naši sudski prevodioci/tumači za engleski jezik omogućiće vam brzo i kvalitetno sporazumevanje, tačan i uredan prevod sa engleskog jezika na srpski i obrnuto i overu dokumenata na odgovarajući način.

Ako ste sprečeni da dođete, ako niste u Beogradu ili iz bilo kog razloga niste u stanju da preuzmete dokument, poslaćemo vam ga ekspres poštom, danas za danas ili danas za sutra. Za iznose preko 5 000,00 RSD, slanje kurirskom službom je besplatno; ukoliko je reč o manjem prevodu, slanje danas za danas je po ceni od 250 RSD, a danas za sutra – 180 RSD.


Takođe nudimo

Drugi jezici

Ukoliko su Vam potrebni prevodi za bilo koji strani jezik u bilo kom smeru, tu smo za Vas.

Klijenti i saradnici

China Road and Bridge Corporation
Huawei
Imlek
Ministarstvo poljoprivrede Srbije
United Nations
UNDP