sudski tumac za engleski jezik

Preko

300

stalnih

klijenta

prevodilac za ruski

Odmah

na raspolaganju

224

profesionalnih

prevodioca

sudski tumac za engleski

Pristupačne

cene već od

600

dinara

sudski tumac za engleski jezik

Kod nas

su Vaši

prevodi

sigurni

sudski tumac za engleski beograd

Prevodimo

za vas već

10

godina

Pozovite nas:
+ ‎381 (65) 551 34 34

Sudski tumač za nemački jezik

U našoj agenciji Multiprevodi pismeno prevođenje sa overom  podrazumeva pismene prevode tekstova sa pečatom i potpisom sudskog prevodioca/tumača. Time se garantuje vernost prevoda, da je tekst adekvatno preveden, da nijedan podatak nije izmenjen. Prevodi sa overom se obavljaju za klijente fizička i pravna lica. Za fizička lica uglavnom se prevode lična dokumenta, kao što su pasoši, vozačke dozvole, svedočanstva o završenom školovanju, lekarska uverenja i nalazi specijalista, bilo da se radi o odlasku na lečenje na nemačko govorno područje ili o dolasku sa njega; tu su i razna ovlašćenja, punomoćja, potvrde o nekažnjavanju, izvodi iz svih matičnih knjiga. S obzirom na veliki broj naših državljana koji rade i školuju se u Nemačkoj, Austriji i drugim zemljama nemačkog govornog područja, prevođenje ovakvih dokumenata je zaista mnogo zastupljeno kod nas u agenciji.

U skladu sa velikom potrebom za  prevođenjem sa nemačkog i na nemački jezik u našoj agenciji, česti su izlasci sudskog prevodioca za nemački na teren, bilo da je reč o venčanjima, kada naš prevodilac usmeno prevodi celu ceremoniju, ukoliko je jedan od mladenaca nemački maternji govornik, zatim prevodi pismeno i overava svu dokumentaciju koja se tiče pripreme i samog venčanja. Sudski prevodilac izlazi na teren i radi prevođenja i overe odgovarajuće dokumentacije kod notara, pri kupovini-prodaji nepokretnosti, prilikom davanja izjava, pri čemu i pismeno prevodi i overava tražena dokumenta; on se sa klijentom radi prevođenja pojavljuje i u sudskim procesima, prilikom overa u opštini i na svim drugim mestima na terenu, kada je to potrebno. Obratite nam se i mi ćemo Vam poslati profesionalca koji će ubrzati i olakšati svaki Vaš administrativni posao.

Za pravna lica prevodimo sa overom sudskog prevodioca raznu poslovnu dokumentaciju, ugovore, pravilnike i statute, odredbe i odluke, kao i tendersku dokumentaciju. Ukoliko je obim posla veliki, kao što to biva sa tenderskom dokumentacijom sa brojnim formularima, kojima se mora očuvati forma, a  kako je vremenski rok skoro uvek kratak, organizujemo tim prevodilaca koji radi strogo koordinirano, a celokupna prevedena dokumentacija se objedinjuje, kontroliše, lektoriše, terminološki ujednačava i prolazi kontrolu stručnjaka koje angažujemo za tu priliku. Isto tako, brzo i efikasno prevodimo sertifikate, licence, patente, za potrebe i fizičkih i pravnih lica.


  • pismeno prevođenje sa nemačkog jezika
  • pismeno prevođenje na nemački jezik
  • prevođenje sa nemačkog jezika sa overom sudskog prevodioca/tumača
  • prevođenje na nemački jezik sa overom sudskog prevodioca/tumača
  • usmeno prevođenje sa nemačkog jezika
  • usmeno prevođenje na nemački jezik

Ukoliko imate potrebu za pismenim ili usmenim prevođenjem sa nemačkog ili na nemački jezik, ili pak za prevođenjem sa overom sudskog tumača, obratite nam se.

Pošaljite nam tekst na besplatnu procenu, i mi ćemo Vam dati neobavezujuću ponudu za izradu prevoda na osnovu kriterijuma za određivanje cene.

Nudimo posebne popuste za studente. Za veći broj strana nudimo popuste i do 30%.

Takođe nudimo

Drugi jezici

Ukoliko su Vam potrebni prevodi za bilo koji strani jezik u bilo kom smeru, tu smo za Vas.

Klijenti i saradnici

China Road and Bridge Corporation
Huawei
Imlek
Ministarstvo poljoprivrede Srbije
United Nations
UNDP