sudski tumac za engleski jezik

Preko

300

stalnih

klijenta

prevodilac za ruski

Odmah

na raspolaganju

224

profesionalnih

prevodioca

sudski tumac za engleski

Pristupačne

cene već od

600

dinara

sudski tumac za engleski jezik

Kod nas

su Vaši

prevodi

sigurni

sudski tumac za engleski beograd

Prevodimo

za vas već

10

godina

Pozovite nas:
+ ‎381 (65) 551 34 34

Pismeno prevođenje za španski jezik

Naša agencija Multiprevodi može Vam obezbediti kvalitetne pismene prevode sa španskog i na španski jezik, zahvaljujući prevodiocima našeg tima koji imaju bogato iskustvo i koji su spremni da u svako doba učine sve da obezbede dobar i brz prevod. Pismeno prevođenje sa overom  sudskog prevodioca se radi za fizička lica, uglavnom za lična dokumenta kao što su pasoši, sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, ovlašćenja i punomoćja, korespodencija svake vrste, prevod CV, propratnih i motivacionih pisama, testamenata i sličnih dokumenata. Kraća dokumenta možete dobiti prevedena i overena i u roku od 1-2 dana i preuzeti ih kod nas u kancelariji.

Za pravna lica su to poslovna dokumenta svih vrsta, od poslovne korespodencije i ugovora, do tenderske dokumentacije, finansijsko-ekonomska i knjigovodstvena dokumentacija, razni izveštaji, protokoli i sl. Po Vašoj želji i u skladu sa Vašim potrebama i zahtevima ustanove za koju se prevodi, naši sudski prevodioci za španski jezik Vam mogu overiti dokumente. Potrebno je da nam pošaljete skenirani dokument, da bismo odmah počeli da ga radimo, a prilikom preuzimanja odštampanog prevoda i kopije dokumenta, overenih pečatom i potpisom sudskog prevodioca/tumača, daćete nam original radi poređenja.

Veoma kvalitetno sa španskog i na španski jezik prevodimo naučne tekstove iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, tehničku literaturu različitog sadržaja – tehničke specifikacije, tehničke zadatke i planove, uputstva za upotrebu, opravku, opise mašina i uređaja sa uputima za upotrebu i održavanje, projektnu dokumentaciju, iz raznih oblasti – građevine, arhitekture, mašinstva i elektrotehnike, elektronike, informacionih tehnologija. Za Vaše potrebe sa španskog i na španski naši prevodioci prevešće članke iz stručnih časopisa, kao i licence, patente i slične sadržaje.

Prema Vašem zahtevu, obezbedićemo vam kvalitetan prevod medicinske dokumentacije, kako za lične potrebe, tako i za potrebe stručnog rada u oblasti medicine, stomatologije i farmacije. Prevodioci našeg tima su se niz godina bavili prevođenjem ovakvih stručnih tekstova, tako da su veoma usavršili svoja znanja i veštine. To može biti dokumentacija donesena posle lečenja, u vidu izveštaja medicinskih stručnjaka, kao i nalazi i pripremna dokumentacija za eventualni odlazak na lečenje. Dobićete vrlo precizan i terminiloški tačan prevod i sa španskog i na španski jezik. Praksa u našoj agenciji je da prevođenje na španski sa srpskog ili na srpski sa španskog jezika radi osoba koja je nosilac jezika ili po znanju i iskustvu veoma blizu tog nivoa poznavanja jezika.

Veoma brzo i stručno prevešćemo Vam dokumentaciju iz oblasti bankarstva i bankarskog poslovanja, finansijsku i knjigovodstvenu dokumentaciju (izvode, bilanse, knjigovodstvene izveštaje, završne račune i sl). Isto tako, brzo i kvalitetno, dobićete i prevode stručnih tekstova iz ovih oblasti, kao i marketinške tekstove iz oblasti turizma, ugostiteljstva, razne kataloge i reklamni materijal ili prezentacije firme.

Potrebno je da nam pošaljete svoj tekst, putem elektronske pošte ili priložene forme, a mi ćemo besplatno uraditi procenu, koja nije obavezujuća, i reći ćemo Vam cenu u skladu sa našim pravilnikom i cenovnikom.

Postoji poseban popust za studente. U zavisnosti od broja strana, on može dostići i 30%.

Takođe nudimo

Drugi jezici

Ukoliko su Vam potrebni prevodi za bilo koji strani jezik u bilo kom smeru, tu smo za Vas.

Klijenti i saradnici

China Road and Bridge Corporation
Huawei
Imlek
Ministarstvo poljoprivrede Srbije
United Nations
UNDP