sudski tumac za engleski jezik

Preko

300

stalnih

klijenta

prevodilac za ruski

Odmah

na raspolaganju

224

profesionalnih

prevodioca

sudski tumac za engleski

Pristupačne

cene već od

600

dinara

sudski tumac za engleski jezik

Kod nas

su Vaši

prevodi

sigurni

sudski tumac za engleski beograd

Prevodimo

za vas već

10

godina

Pozovite nas:
+ ‎381 (65) 551 34 34

Usmeno prevođenje za slovački jezik

Ukoliko imate potrebu za usmenim prevođenjem, obratite se našem timu. Sarađujemo sa velikim brojem stručnih prevodilaca za simultano i konsekutivno prevođenje za slovački jezik, a u bazi prevodilaca imamo maternje govornike i slovačkog i srpskog jezika. Pored angažovanja prevodilaca, u mogućnosti smo da Vam ponudimo i organizaciju događaja zajedno sa iznajmljivanjem opreme za simultano prevodjenje.


Slovačka je zemlja Srednje Evrope koju odlikuju Karpati na severu, ravnice na jugu, mnoštvo jezera i lepi plavi Dunav. Kulturno je najbliža susednoj Češkoj, sa kojom je do 1993. godine činila Čehoslovačku državu. Slovačka broji oko 5 miliona stanovnika, a službeni jezik je slovački. Procenjuje se da u svetu ima oko 6 miliona izvornih govornika slovačkog jezika – pored Slovačke u kojoj je službeni jezik, slovački ima status jezika nacionalnih manjina ili status regionalnog službenog jezika u još nekim evropskim zemljama (Češkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Srbiji...). Zanimljivo je da dijaspora slovačkih govornika u Češkoj predstavlja najveću dijasporu na svetu. Slovački jezik takođe spada u jedan od 24 službenih i radnih jezika Evropske unije. U okviru slovačkog jezika postoje tri dijalekta: zapadnoslovački (najsličniji češkom jeziku), istočnoslovački i panonskoslovački (odlikuje ga veliki broj južnoslovenskih reči). Pored ovih dijalekata u okviru slovačkog jezika postoji još veliki broj poddijalekata i varijacija ova tri dijalekata koji su bili uslovljeni istorijskim i geografskim prilikama (izolovanost, prostorna udaljenosto od matice i slično).

Prema popisu iz 2011. godine u Srbiji živi skoro 53 000 Slovaka od kojih najveći broj naseljava Vojvodinu. Slovaci su zvanično priznata nacionalna manjina u Srbiji, a slovački jezik je jedan od službenih jezika autonomne pokrajne Vojvodine i u službenoj je upotrebi u nekoliko opština među kojima su i Novi Sad i Stara Pazova. Slovački jezik u Srbiji se u nekim stvarima razlikuje od slovačkog jezika u Slovačkoj. U Srbiji slovački jezik podeljen je na sfere u kojima se upotrebljava, te se tako razlikuje svakodnevni slovački jezik koji obiluje srpskim rečima i arhaičnim slovačkim rečima, književni slovački jezik na kome se pišu knjige i izdaju udžbenici, ustavni jezik koje predstavlja jezik zakona, raznih dokumenata, javnih naziva i jezika slovačkih institucija i jezik medija koji se koristi u novinama, časopisima, na radiju i televiziji. O očuvanju slovačkog identiteta i društvenog položaja Slovaka u Srbiji, kao i o očuvanju kulture, jezika i umetnosti brine Matica slovačka u Bačkom Petrovcu. Pored nje u Srbiji, pretežno u Vojvodini, postoje brojna slovačka udruženja i institucije, među kojima su galerija Zuzke Medvedjove, Slovačko vojvođansko pozorište i TV Petrovec. Slovački jezik kao jezik nacionalne manjine uči se u nekim školama, a postoji mogućnost i studiranja slovačkog jezika na univerzitetima u Srbiji.

Takođe nudimo

Drugi jezici

Ukoliko su Vam potrebni prevodi za bilo koji strani jezik u bilo kom smeru, tu smo za Vas.

Klijenti i saradnici

China Road and Bridge Corporation
Huawei
Imlek
Ministarstvo poljoprivrede Srbije
United Nations
UNDP