sudski tumac za engleski jezik

Preko

300

stalnih

klijenta

prevodilac za ruski

Odmah

na raspolaganju

224

profesionalnih

prevodioca

sudski tumac za engleski

Pristupačne

cene već od

600

dinara

sudski tumac za engleski jezik

Kod nas

su Vaši

prevodi

sigurni

sudski tumac za engleski beograd

Prevodimo

za vas već

10

godina

Pozovite nas:
+ ‎381 (65) 551 34 34

Usmeno prevođenje za kineski jezik

Naša agencija stoji vam na raspolaganju za organizovanje konferencija, prezentacija, sastanaka ili obilazaka, sa prevodiocem za kineski jezik. Saradnja sa kineskim partnerima je u stalnom usponu, sada možemo da obezbedimo i konverzaciju na kineskom jeziku, umesto, kao ranije, na engleskom, što će vašim poslovnim partnerima veoma imponovati. Naš prevodilac učiniće sve da vaš sastanak uspe i da sporazumevanje bude na visokom nivou. Potrebno je da nas obavestite o temi sastanka, da bi naš prevodilac mogao da se pripremi i svoj zadatak obavi visoko profesionalno.

Uz to, naša agencija će vam pomoći i sa rešavanjem tehničkih problema, jer iznajmljivanjem opreme za simultano prevođenje od nas (što podrazumeva kabinu, mikrofone, slušalice, pultove), štedite svoje dragoceno vreme. Nećete se baviti problemima organizacije, a uštedećete i novac – jer sa angažovanjem našeg prevodioca, dobijate i specijalni popust na opremu.


Kineski jezik  jeste jezik ili jezička grupa iz porodice sino-tibetanskih jezika koji govore Han Kinezi. Procena je da petina svetske populacije govori bar neku od formi kineskog jezika kao maternji jezik. Prema osnovnim karakteristikama, sve varijante kineskog jezika su izolativne i tonske.

Među regionalnim varijantama kineskog jezika postoji velika raznovrsnost, koja se sa mnogo gledišta može uporediti sa razlikama unutar romanske jezičke porodice. Mnogi dijalekti govornog kineskog razlikuju se u toj meri da se govornici uzajamno ne mogu razumeti. Kineski se može podeliti na šest do dvanaest jezičkih oblasti, u zavisnosti od kriterijuma podele. Pitanje uzimanja regionalnih varijanti za dijalekte ili zasebne jezike i dalje nije razrešeno.

Standardni govorni, mandarinski jezik zasniva se na pekinškom dijalektu. Zvanični je jezik Narodne Republike Kine i Republike Kine i jedan od četiri zvanična jezika Singapura. Takođe, jedan je od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija (uz engleski, ruski, arapski, francuski i španski).

Vernakularni, obični kineski jezik, takođe baziran na sistemu bliskom mandarinskom, predstavlja osnovu za standardni pisani jezik koji koriste govornici svih varijanti kineskog jezika. Neki dijalekti kineskog jezika, kao što su kantonski ili min, razvili su u okviru pisanog jezika elemente koji bolje oslikavaju njihove govorne karakteristike.

Značaj kineskog pisma ogleda se u tome što ga razumeju i koriste govornici svih dijalekata. Naime, jedan karakter (skoro) uvek zadržava isto značenje, a može se čitati na više različitih načina. Kinesko pismo svojom metadijalekatskom prirodom objedinjuje sve dijalekte u jedinstveni kineski jezik.

Književni i formalni vokabular najvećim je delom isti u svim dijalektima, dok se kolokvijalna leksika znatno razlikuje. Nestandardizovani, dijalekatski karakteri za zapisivanje lokalnih kolokvijalnih reči nisu razumljivi na celom području Kine. Izuzetak predstavlja kantonski kineski jezik, u kojem je standardizovan govorni jezik, i gde postoji veliki broj dijalekatskih karaktera stvorenih da označavaju specifično-kantonske reči.

Osnovne jedinice kineskog pisma su karakteri koji reprezentuju sememe ili morfeme (najmanje značenjske jedinice u jeziku), imaju glasovnu vrednost jednog sloga, i imaju jedan ton. Stoga se kinesko pismo naziva i morfemo-silabičkim pismom.

S obzirom na specifičnost kineskog jezika, on spada u jezike koji su za sada još uvek sasvim malo zastupljeni u našoj agenciji Multiprevodi. Kako se uticaj Kine u svetu sve više povećava, za očekivati je da se i jezik kojim govori jedan od najmnogoljudnijih naroda na svetu počne sve više koristiti. Na Filološkom fakultetu u Beogradu kineski jezik se studira i ozbiljno proučava više od tri decenije, interesovanje je uvek veliko i sve je veći broj prevodilaca koji su svojom stručnošću i iskustvom dorasli ovom ozbiljnom i nimalo lakom zadatku. Našem timu pripadaju i prevodioci za kineski jezik, sa iskustvom u prevođenju i sa praksom na govornoj teritoriji ovoga jezika, tako da, ukoliko vam bude potrebno, obratite se nama. Možemo vam ponuditi kvalitetno prevođenje sa kineskog i na kineski jezik.

Takođe nudimo

Drugi jezici

Ukoliko su Vam potrebni prevodi za bilo koji strani jezik u bilo kom smeru, tu smo za Vas.

Klijenti i saradnici

China Road and Bridge Corporation
Huawei
Imlek
Ministarstvo poljoprivrede Srbije
United Nations
UNDP